Бенефициенти

Изборът на облагодетелстваните лица (бенефициенти) се извършва основно чрез допитване и консултации с Общински социалните служби, с медицински лица и заведения по критерии като:

  • социално и икономическо положение на семейството на нуждаещия се (включително жилищна среда, родители и т.н.);
  • стадии на заболяване, съответно етап на лечение;
  • характер и особености на необходимите ежедневни грижи;
  • други критерии, които Настоятелството счита за важни във всеки конкретен случай.

Еднократни помощи ще се отпускат по решение на Настоятелството на лица за които тече обществена инициатива за набиране на средства за тяхното лечение.