Нашето лого

Логото на Фондацията, представлява стилизирано копие на „херовим“ от стенописите в Тодевата къща – Банско. Предполага се, че стенописите и резбите по таваните са дело на Велян Огнев, или негови ученици, който е изографисал и църквата света Троица. Основания за такъв извод дават бароковите листни композиции, вазите с цветя, птиците, гирлянди и растителни стръкове характерни за стенописите в църквата, неговия дом и в Тодевата къща. Характерно също така е, че в стенописните украси във Веляновата и Тодевата къщи преобладават турско синьо, керемидено червено и жълти цветове. При сравнението на някои дърворезбовани елементи от двете къщи също се виждат прилики.

Лати положи много труд и грижи за реставрирането на фамилната ни къща и беше инициатор за разкриване на стенописите, който повече от 100 години бяха под дебела хоросанова замазка. Тя прие с особени чувства разкрития херовим.