Нашият патрон

Лати е родена на 24 август 1944 г. в с. Петърч, Софийска област. Скоро след това семейството се премества в София. През 1962 г. завършва Английската гимназия в София. Приета е за студентка във Висшия химико-технологичен институт в София (сега Химико Технологичен и Металургичен Университет). Дипломира се през 1969 г. Работи като научен сътрудник в Българска академия на науките. Съавтор е на няколко изобретения, които са били патентовани във всички индустриално развити държави. Има публикувани научни статии в реномирани български и международни списания. През 1994 г. заминава за САЩ. Работи в частна компания като инженер-химик и ръководител на лаборатория.

През 2014 г., след като се завръща в България, е диагностирана със заболяването Chronic myelomonocytic leukemia (CMML) – левкемия. Връща се в САЩ за лечение. Постъпва в University of Chicago Medicine където й предлагат участие в експериментална програма по лечение на нейното заболяване. Лечението включваше медикоментозно довеждане до състояние на ремисия с последващо присаждане на стволови клетки при напълно унищожена имунна система чрез химо-терапия и радиационно облъчване. Изпълнението на програмата вървеше добре и обещаващо до момента в който се активира вируса CMV (Cytomegalovirus).

На 29 април 2016 болестта я победи.

Погребана е в гробището св. Архангел-Михайл в Бояна парк, София