Целите

Основните цели на фондацията са:

  • да подпомага материално и морално деца и пълнолетни, от социално слаби семейства, страдащи от заболявания, които изискват ежедневни и непрекъснати грижи.
  • да предоставя дългосрочна подкрепа на избрани бенефициенти под формата на месечна стипендия
  • да пропагандира, популяризира, насърчава и провежда мероприятия и инициативи с благотворителна и милосърдна насоченост.