За нас

Фондацията е учредена в памет на Латинка Иванова – Лати, според желанието й изразено приживе и носи нейното име.

Учредители и основни дарители са съпругът Георги Иванов и синовете Димитър и Кирил.

Фондацията е юридическо лице с не стопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и е отворена за съвместна работа с всякакви други организации и частни лица споделящи нейните цели. 100% от дарените средства отиват за бенефициентите.

Вписана е в регистъра на Софийски градски съд по фирмено дело 331/2017 г., с БУЛСТАТ 177186198.